Wednesday, 30 January 2013
Sebab-sebab Ilmu Susah Bertapak Di dalam Hati..

:: Kekeruhan d0sa dan k0t0ran yg terkumpul dalam hati
:: Makanan yang syubhah dan haram
:: Tidak mem0h0n keredhaan dari ibu bapa
:: Hati sering terd0r0ng ke arah lain, tidak digunakan untuk merenung keagungan tuhan
:: Hati tertutup kerana pegangan dalam perkara-perkara kehidupan seperti tradisi yang diwarisi sejak kanak-kanak tanpa dinilai berdasarkan syariat.
:: Taksub dengan sesuatu aliran fahaman dan merendah-rendahkan aliran fahaman lain tanpa pendekatan tasamuh (keterbukaan)
:: Belum mempunyai ilmu yg berkaitan sebagai asas

No comments:

Post a Comment